AKREDYTACJA I CERTYFIKACJA SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W PLACÓWKACH MEDYCZNYCH W POLSCE

Certyfikacja niesie za sobą wiele korzyści. Posiadanie akredytacji podnosi poziom świadczonych usług, ale również jest ważnym wyznacznikiem dla potencjalnych klientów. W przypadku placówek medycznych w Polsce, certyfikacja nie jest wymagana. Mimo to coraz więcej placówek o nią zabiega. Aby uzyskać akredytację i certyfikację systemów zarządzania jakością, placówki medyczne muszą spełnić szereg wymogów.

Formy certyfikacji w polskiej ochronie zdrowia.
W Polsce istnieją dwie formy uzyskania akredytacji. Jedną z nich jest nadanie certyfikacji przez Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia (CMJ). Uzyskanie jej jest niezwykle trudne. Wymagania stawiane przez CMJ są bardzo wymagające i uwzględniają wiele aspektów funkcjonowania placówki medycznej. Kontrolowana jest m.in. prowadzona farmakoterapia, odżywianie, opieka nad pacjentem czy funkcjonowanie. Niezbędna jest także akredytacja laboratorium. Zdobycie certyfikatu CMJ nadaje placówce wysoki prestiż.
Drugą formą jest certyfikacja na zgodność z normą ISO 9001. W jej przypadku istnieje wiele jednostek akredytujących. Norma ISO 9001 skupia się na ocenie poziomu funkcjonowania placówki oraz możliwościach do doskonalenia jej działalności. Ilość placówek ubiegających się, jak i otrzymujących certyfikację zwiększa się z każdym rokiem.

Badanie audytu placówek medycznych.
Analiza przeprowadzonych audytów placówek medycznych wykazała bardzo wyraźnie słabe punkty ich działalności. Największy problem ma miejsce w przypadku operacji produkcyjnych i rozwojowych oraz wymaganiach w zakresie dokumentacji. Są to w prawdzie problemy, które nie wpływają bezpośrednio na leczonych pacjentów, lecz wskazują nie możliwość poprawy organizacji placówki. Brak formułowania i realizowania określonych planów rozwojowych może mieć negatywny wpływ na zaangażowanie personelu medycznego. Nie ulega wątpliwości, że możliwość nabywania nowych umiejętności i wiedzy jest bardzo ważny dla lekarzy i pozostałej części personelu. Również jakość infrastruktury widnieje na liście częstych problemów placówek medycznych. Może to stanowić problem m.in dla uzyskania akredytacji laboratorium.
Pomimo wspomnianych problemów, warto zauważyć, iż w analizie bardzo dobrze wypada zaangażowanie kadry kierowniczej, zapewnienie zasobów czy też orientacja na klienta. To wszystko pozwala dostrzec ewentualne aspekty w przypadku, których należy poświęcić więcej czasu na działania. Wszystko w celu dalszej poprawy jakości usług świadczonych przez placówki medyczne w Polsce.