Badania biegłości laboratoryjnej

Jedną z wielu metod kontroli laboratorium pod kątem jego kompetencji jest udział w badaniach biegłości. Jest to zewnętrzne narzędzie, które przede wszystkim pozwala ocenić, czy wyniki badań danej jednostki nie są rozbieżne z badaniami innych laboratoriów. Dzięki nim możliwe staje się szybkie wykrycie ewentualnych błędów, a następnie skorygowanie ich, zanim okażą się one na tyle poważne, że niemożliwe stanie się poprawne ukończenie danego badania.

Jak przeprowadza się badania biegłości?

Pierwszym etapem poprawnie wykonanych badań biegłości jest wysyłka odpowiedniego materiału badawczego do laboratoriów, które również wykonują podobne działania jak nasza jednostka. Zadaniem odbiorców przesyłek jest określenie, czy otrzymane próbki posiadają odpowiednią cechę lub kilka cech. Wyniki otrzymuje się w formie statystycznego raportu, w którym podana jest wartość “z-score”. To właśnie ona jest najważniejszym składnikiem, który staje się ważnym komponentem pozwalającym na utrzymywanie wysokiej jakości badań w laboratorium.

Cel badań biegłości

Każdy producent wytwarzający chociażby kosmetyki ma obowiązek wytwarzania materiałów, które będą bezpieczne dla osób używających dany produkt. Co więcej, ten fakt musi zostać przez niego udowodniony oraz potwierdzony odpowiednimi badaniami. Oczywistym jest więc to, że podmioty produkujące nowe materiały permanentnie monitorują czy wykorzystywane przez nich tworzywa charakteryzuje czystość miktobiologiczna. Wymagane jest bowiem nie tylko przestrzeganie wymagań dotyczących higieny, ale także dostosowywanie się do dobrych praktyk, które przez lata wykształciła branża laboratoryjna.

Dlaczego warto?

Wykonywanie badań biegłościwiąże się z szeregiem korzyści dla laboratorium. Jest to przede wszystkim zwiększenie, a także podkreślenie prestiżu danej jednostki badawczej. Dzięki badaniom możliwe staje się także wiarygodne i dokładne otrzymywanie wyników danej substancji. Ogromnym plusem jest także fakt, że przeprowadzanie badań biegłości sprzyja rozwojowi pracowników laboratorium oraz jego personelu kierowniczego.

Na podstawie: https://promea.pl/badania-bieglosci