CV dla administratora baz danych

Administrator baz danych – opis zawodu

  1. Zadania i czynności robocze.

Można się spotkać z inną nazwą zawodu: administrator systemów bazodanowych.  Zawód administratora baz danych jest związany z dziedziną informatyki. Obecnie jest zawodem najbardziej poszukiwanym i najlepiej płatnym na rynku pracy. Do jego głównych zadań należy utrzymanie prawidłowej struktury baz danych(księgarnia, biblioteka, fabryka, urząd, bank itp.). dla pracodawcy najważniejsze jest nie tyle stworzenie i utrzymanie baz danych, ale przede wszystkim zabezpieczenie ich przed włamaniem, by nie trafiły w niepowołane ręce. Także administrator powinien archiwizować dane, by w razie awarii systemu, nie utracić wszystkich informacji. Praca administratora baz danych dzieli się na kilka etapów, na kilka grup. Pierwsza grupa dotyczy doradztwa przy wyborze odpowiedniej bazy danych dla danej instytucji. Jest to zależne od potrzeb pracodawcy, uwarunkowań firmy, charakteru przedsiębiorstwa. Podczas drugie go etapu administrator baz danych zajmuje się przygotowaniem bazy do wprowadzenia do niej danych, a więc tworzenie kont użytkowników, nadanie im uprawnień, zabezpieczenia przed włamaniem oraz przeciwdziałanie włamaniom. Kolejny-trzeci etap dotyczy szkolenia operatorów z zakresu wprowadzania informacji do bazy, nadzór nad ich pracą. W czwartym etapie archiwizuje się dane, uaktualnia bazy i programy użytkowe, które są z nią związane. Baza danych zwiera informacje o samej firmie, o jej pracownikach, klientach, kontrahentach. Oprócz tych podstawowych informacji zawiera dane dotyczące księgowości, finansów. Wprowadzanie danych jest pracochłonne i czasochłonne. Utworzenie i prowadzenie bazy danych odbywa się drogą sieci komputerowej. Taki sposób zwiększa prawdopodobieństwo włamania się do bazy, w celu pobrania cennych informacji. Obecnie spotyka się z bezmyślnym kasowaniem danych z baz, dlatego coraz częściej zakłada się specjalne zabezpieczenia oraz archiwizuje się informacje. Administrator baz danych w swojej pracy korzysta z komputera i programów bazodanowych.

 

Zobacz przykładowe dokumenty dla administratora baz danych:

 

  1. Środowisko pracy.

Administrator baz danych pracuje w przeważnie w pomieszczeniach biurowych, rzadziej w serwerowniach. Jego praca jest połączona z dużym ryzykiem, gdyż ma do czynienia z prądem o wysokim napięciu-1kV, polem elektromagnetycznym, z podwyższonym hałasem, niższą temperaturą. Dodatkowo jest narażony na choroby wynikające z siedzącego trybu pracy, który jest notabene dosyć długi: zwyrodnienia kręgosłupa. Wady wzroku także są częstym schorzeniem administratorów baz danych. Pracownik często kontaktuje się z ludźmi- pracownikami firmy, którzy zajmują się tworzeniem i utrzymaniem baz danych. Jest w stałej współpracy z inżynierami obsługi systemu np. w sprawach zapotrzebowania bazy danych na zasoby systemowe, środowiska pracy, uzgadnia dostęp użytkowników do danych. Praca administratora nie odbywa się o stałych godzinach. W dużych firmach bazy powinny pracować, działać nieprzerwanie, tak więc jakieś poprawki, udoskonalenia mogą być wykonywane jedynie wieczorem i w nocy, kiedy jest najmniejsze obciążenie bazy. Administrator oprócz nadzorowania prawidłowego funkcjonowania baz danych, pomaga pracownikom całej firmy, odpowiadając na nurtujące ich pytania dotyczące spraw techniczno-informatycznych. Wtedy administrator musi być w normalnych godzinach pracy w firmie. W razie awarii administrator musi natychmiastowo udać się do firmy, naprawić usterki, poprawić działanie systemu, by nazajutrz pracownicy mogli normalnie pracować. Administrator baz danych często sam wyjeżdża na szkolenia, a następnie uczy innych, co zrobić w razie awarii.

  1. Wymagania psychologiczne, wymagania fizyczne i zdrowotne, warunki podjęcia pracy w zawodzie.

Od osób starających o to stanowisko wymagane są takie cechy jak: cierpliwość i opanowanie(przy wyjaśnianiu i odpowiadaniu na pytania pracownikom), dokładność-przy archiwizacji danych, umiejętność skrupulatnej analizy sytuacji oraz podejmowanie trafnych decyzji- w przypadku awarii, usterki, włamania, komunikatywność podczas codziennych kontaktów z pracownikami, koncentracja i odporność na stres. W tym zawodzie nie wymaga się specjalnych warunków fizycznych i zdrowotnych. Oczywiście choroby przeszkadzające w wykonywaniu tej pracy, zmniejszają szanse na zatrudnienie kandydata. Dobry stan zdrowia jest relewantną cechą administratora baz danych. Nie jest wymagana doskonała sprawność fizyczna czy silna budowa ciała, gdyż jest to praca biurowa. Funkcji administratora nie powierza się osobom o słabej psychice, mającym problemy komunikacyjne czy mające wahania nastrojów  W tym zawodzie zazwyczaj pracują osoby, które ukończyły studia z zakresu informatyki na uniwersytecie, bądź też na politechnice. Kursy, szkolenia z tej dziedziny również dają uprawnienia do wykonywania tego zawodu. Większość ludźmi to studiach specjalizuje się w jednym albo w dwóch typach baz danych. Jak we wszystkich zawodach informatycznych ważna jest znajomość (bierna) języka angielskiego technicznego.

  1. Możliwości awansu w hierarchii zawodowej, możliwości podjęcia pracy przez dorosłych, zawody pokrewne, polecana literatura.

Na tym stanowisku możliwości awansu są ogromne. Zazwyczaj obejmuje się stanowiska kierownicze, które koordynują pracami zespołów, współpracującymi ze sobą w celu sprawnego działania systemu i sieci w firmie. Za awans można uznać sprawowanie większej liczby obowiązków oraz lepsza i większa płaca. Można zarządzać całym systemem informatycznym w firmie, kierować wydziałem informatyki oraz kierować ośrodkiem informatyki. W tym zawodzie pracują przede wszystkim osoby po ukończonych studiach informatycznych. Nie ma wyznaczonej bariery wiekowej dla przyszłych pracowników. Ważne są umiejętności i doświadczenie, a przede wszystkim kwalifikacje. Warto zainwestować w liczne kursy i szkolenia nie tylko z zakresu administrowania baz danych, ale rozwijających umiejętności miękkie. Jest to ważne dla osób, które będą się chciały starać o stanowiska kierownicze.  Zawodami pokrewnymi są: administrator sieci lokalnych, programista, inżynier obsługi systemów komputerowych, technik informatyk, operator sprzętu komputerowego.

  1. Możliwości zatrudnienia oraz płace.

Wyróżnia się dwie formy zatrudnienia: w dużych systemach informatycznych- w bankach, urzędach, hurtowniach oraz w małych firmach jakimi są zazwyczaj serwisy informacyjne. Szybki rozwój technologiczny determinuje bardzo duże zapotrzebowanie na administratorów baz danych. Istnieje także możliwość założenia własnej działalności gospodarczej, oferując swoje usługi różnym firmom, bądź prowadząc własny serwis informacyjny. Zarobki administratorów są wysoko ponad średnią krajową. Wynagrodzenie utrzymuje się w granicach od 2000 złotych brutto do 10000 złotych brutto. Najwyższe pensje są w przedsiębiorstwach prywatnych niż w państwowych. Na początku roku 2000 liczba osób bezrobotnych w tym zawodzie wynosiła około 106 osób.  W miarę upływu czasu, gdy przemysł, gospodarka się zaczęły rozwijać, a co za tym idzie sieci informatyczne, zaczęto potrzebować specjalistów w tej branży. Automatycznie bezrobocie spadło.

 

Administrator baz danych – najważniejsze porady przy pisaniu CV:

CV funkcjonalne jest dokumentem, w którym najważniejsze są posiadane umiejętności kandydata zdobyte u wcześniejszych pracodawców. Trzeba je umieć udokumentować oraz opisać na przykładach.

Aby zredagować profesjonalne CV trzeba najpierw dobrze poznać samego siebie. Trzeba wiedzieć jakie mamy dobre i złe cechy, co jest naszymi atutami, a także co jest naszymi słabościami.

Tworząc CV warto zwrócić uwagę na estetykę dokumentu. Nie można nadmiernie używać pogrubień, kursywy i ozdobników graficznych.

Pisząc o językach obcych nie można podawać sprzecznych z prawdą informacji. Są one szczególnie łatwe do wychwycenia. Wystarczy, że pracodawca poprosi nas o krótką wypowiedź w danym języku lub co gorsza sam zacznie dyskusję w języku, w którym nie potrafimy nic powiedzieć.

Nadmiar ozdobników w CV jest źle odbierane przez osobę zajmującą się rekrutacją. Natomiast Warto podkreślić i pogrubić wyłącznie najważniejsze fragmenty. Dla pracodawcy najważniejsze są informacje o kandydacie, a nie ilość udziwnień.

Niedopuszczalne jest błędne wpisywanie nazw lub negatywne opinie o byłych pracodawcach.

 

Więcej na www.startcv.pl